Course Image Supervisor Program - Ninh Binh Hidden Charm

Khóa học mang đến kiến thức chuyên sâu cho cấp bậc giám sát ngành dịch vụ nhà hàng - khách sạn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc giám sát, dẫn dắt và thúc đẩy năng lực của nhân viên.

Sau khóa học, bạn sẽ được cung cấp tất cả những kiến thức và kĩ năng thực tiễn nhất về:

- Làm chủ các phương pháp giải quyết vấn đề và khiếu nại từ khách hàng cũng như nội bộ

- Truyền đạt thông tin đến khách hàng và đồng nghiệp một cách hiệu quả nhất đồng thời cải thiện các vấn đề ảnh hưởng bởi giao tiếp

- Lãnh đạo, dẫn dắt và củng cố tinh thần nhân viên

- Hoàn thiện và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên

- Thúc đẩy xây dựng và kết nối doanh nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Quản lý, trưởng bộ phận, giám sát bộ phận Nhà hàng, Khách sạn

- Quản lý, trợ lý bộ phận nhân sự, đào tạo

- Giảng viên các trường, trung tâm đào tạo ngành Nhà hàng, Khách sạn