Course Image REACH Professional Program

Khóa học về đào tạo bộ phận Food & Beverage - Ẩm thực và Quầy uống - trong ngành Nhà hàng - Khách sạn sẽ cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức lẫn kỹ năng ở cả mức độ tổng quan và chuyên sâu về vai trò của bộ phận trong một môi trường tiêu chuẩn quốc tế.

Course Image Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Nghiệp Nhà Hàng - Khách Sạn

Khóa học mang đến kiến thức chuyên sâu cho cấp bậc giám sát nhà hàng - khách sạn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc giám sát, dẫn dắt và thúc đẩy năng lực của nhân viên.

Course Image Nghệ Thuật Giao Tiếp Hiệu Quả

Khoá học giúp các học viên truyền đạt thông tin đến khách hàng và đồng nghiệp một cách hiệu quả nhất đồng thời cải thiện các vấn đề ảnh hưởng đến giao tiếp.

Course Image Train the Trainer

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan và chuyên sâu về công việc và công cụ sử dụng trong đào tạo; giúp học viên nắm cấu trúc và biết cách chuẩn bị giáo án, triển khai thuần thục bài giảng lý thuyết/ thực hành theo đúng cấu trúc.