Course Image Đạo tạo Nghiệp vụ Nhà hàng START

Khóa học START mang đến cho người học những kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ nhà hàng. Các kiến thức kinh điển cùng với các xu thế hiện đại của nghiệp vụ nhà hàng sẽ được cung cấp cho người học với thời lượng phù hợp, tối ưu giữa lý thuyết và thực hành.

Course Image Đạo tạo Nghiệp vụ Nhà hàng FLY

Khóa học FLY được thiết kế cho các học viên đã có kỹ năng cơ bản của nghiệp vụ nhà hàng. Khóa học mang đến cho người học những kiến thức toàn diện về công nghệ phục vụ trong nhà hàng từ các chủ đề về đồ uống đến phục vụ tiệc, sự kiện. Học viên được tiếp cận với các kiến thức sống động, hiện đại cùng lúc với việc hoàn thiện các kỹ năng thiết thực đáp ứng đòi hỏi của công việc từ nhà tuyển dụng.