Course Image F&B Training số 2 - Chuẩn bị nhà hàng (mise en place)

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 2 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc chuẩn bị nhà hàng trước khi phục vụ phải được chuẩn bị theo tiêu chuẩn để hoàn toàn chủ động đón thực khách