Course Image F&B Training số 1 - Định hướng và Chuẩn bị làm việc

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 1 sẽ giúp cho học viên nắm được những kiến thức về bộ phận, trang phục, vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, tác phong, trang thiết bị trong nhà hàng phải được chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng phục vụ thực khách