Course Image F&B Training số 6 - Thu dọn bữa ăn

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 6 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc thu dọn bữa ăn phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất