Course Image F&B Training số 10 - Phục vụ hội nghị và tiệc

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 10 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc phục vụ hội nghị và tiệc phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất