Course Image F&B Training số 11 - An toàn và an ninh

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 11 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc an toàn và an ninh phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm an toàn về mội trường phục vụ cũng như trách nhiệm của một phục vụ đối với khách hàng ở mức tốt nhất