Course Image F&B Training số 12 - Kết thúc ca làm việc

Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 12 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc một phục vụ phải hoàn thành trước khi kết thúc ca làm việc theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ bạn cung cấp cũng như công việc chuẩn bị cho ca làm việc tới cũng được hoàn thành