Course Image REACH Professional Program

Khóa học về đào tạo bộ phận Food & Beverage - Ẩm thực và Quầy uống - trong ngành Nhà hàng - Khách sạn sẽ cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức lẫn kỹ năng ở cả mức độ tổng quan và chuyên sâu về vai trò của bộ phận trong một môi trường tiêu chuẩn quốc tế.