Mô tả khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan và chuyên sâu về công việc và công cụ sử dụng trong đào tạo; giúp học viên nắm cấu trúc và biết cách chuẩn bị giáo án, triển khai thuần thục bài giảng lý thuyết/ thực hành theo đúng cấu trúc.

Kết quả đạt đươc

 • Làm chủ được cấu trúc bài giảng lý thuyết và thực hành theo tiêu chuẩn VTOS.
 • Làm chủ được phương pháp dẫn dắt vào bài, tạo hứng thú cho người học.
 • Tự soạn, truyền tải được lý thuyết và phương pháp thực hành theo cấu trúc VTOS.
 • Truyền tải được bài giảng với ngôn ngữ chuẩn mực, linh hoạt theo tiêu chuẩn đào tạo.
 • Khắc phục được các điểm yếu của phương pháp đào tạo truyền thống.
 • Giảng dạy hiệu quả trong khung thời gian briefing thực tế.
 • Được cung cấp nhiều công cụ, bộ tài liệu mẫu... ứng dụng trong giảng dạy hiệu quả.

Nhóm giảng viên

 • Trên 10 năm kinh nghiệm đào tạo tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, dự án quốc gia thuộc lĩnh vực khách sạn.
 • Master Trainer của hệ thống VTOS - Dự án EU và là giảng viên của nhiều trường Đại học, Cao đẳng du lịch.Hoàng Quốc Việt

- Giám đốc SANT Việt Nam

- Trưởng nhóm đào tạo nghiệp vụ, ART Việt Nam

- Trưởng khoa Khách sạn, Trường cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

- Chuyên gia đánh giá các tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS)

- Hội đồng cấp chứng chỉ nghề Du lịch Việt Nam (VNAT)


Nguyễn Tuấn Ngọc

Chuyên gia đào tạo cấp cao tại SANT, Thẩm định viên VTOS

- Chuyên gia đào tạo cấp cao tại SANT

- Giảng viên, Trưởng bộ môn Buồng tại Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

- Giám đốc kinh doanh GGE Co., Ltd Pest control Service


Trần Đài Trang

- Giám đốc chuyên môn tại SANT

- Thẩm định viên VTCB - nghiệp vụ FO, CRS

- Thẩm định viên VTOS

- Đào tạo viên Quản lý khách sạn


 Chu Khánh Linh

- Chuyên gia chính tại SANT

- Giảng dạy thực hành và lý thuyết chuyên ngành hướng dẫn, quản trị lữ hành tại các trường ĐH - CĐ

- Tư vấn kinh doanh, đào tạo cho trung tâm lữ hành quốc tế Trippy

- Chuyên gia đào tạo hướng dẫn viên cho các công ty lữ hành

- Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm cho giảng viên, học viên, sinh viên các trường ĐH-CĐ


Mô hình đào tạo

 • Đã áp dụng thành công cho hơn 3000 đào tạo viên hệ thống VTOS.
 • Hơn 300 đào tạo viên của tập đoàn VinGroup và các tập đoàn khách sạn lớn như Intercontinental, Lotte Legend Hotel, Nikko, The Reverie Saigon, Flamingo...


CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Thời lượng: 04 ngày
Số lượng học viên tối đa: 25 học viên/lớp


THỜI GIAN

NỘI DUNG

MỤC TIÊU

SÁNG

Công việc đào tạo:
 • Chân dung đào tạo viên
 • Tiêu chuẩn
 • Tâm lý người học
 • Các công cụ đào tạo của đào tạo viên: Ngôn ngữ, giáo án, câu hỏi, hoạt động, thiết bị hỗ trợ...
Ngôn ngữ, giáo án, câu hỏi, hoạt động, thiết bị hỗ trợ...
 • Giải thích được khái niệm đào tạo và vai trò của đào tạo viên.
 • Giải thích được tiêu chuẩn và biết áp dụng tiêu chuẩn trong đào tạo.
 • Hiểu được tâm lý người học.
 • Ý thức và biết áp dụng hiệu quả các công cụ của đào tạo viên.

CHIỀU

 • Giới thiệu về VTOS 2008.
 • Các chủ đề lựa chọn đào tạo.
 • Cấu trúc bài dạy Thực hành:
 • Giảng viên dạy bài mẫu
 • Các nhóm phân tích cấu trúc bài dạy
 • Giảng viên giải thích cấu trúc bài thực hành
 • 2 học viên từng nhóm dạy thử bài mẫu
 • Cả lớp và GV theo dõi, feedback
 • Xác định được các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong VTOS 2008.
 • Biết lựa chọn các chủ đề đào tạo phù hợp.
 • Giải thích được cấu trúc bài dạy thực hành, biết cách chuẩn bị giáo án bài dạy thực hành theo đúng cấu trúc.
SÁNGThực hành cá nhân: Cấu trúc bài dạy thực hành.Mỗi học viên triển khai được 1 bài dạy theo cấu trúc bài thực hành trong thời gian 15 phút và được GV nhận xét, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm.
 CHIỀU Thực hành cá nhân: Cấu trúc bài dạy thực hành. Mỗi học viên triển khai được 1 bài dạy theo cấu trúc bài thực hành trong thời gian 15 phút và được GV nhận xét, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm.
 SÁNG 

- Cấu trúc bài dạy lý thuyết:

• Giảng viên dạy bài mẫu

• Các nhóm phân tích cấu trúc bài dạy

• Giảng viên giải thích cấu trúc bài lý thuyết

• 1 học viên từng nhóm dạy thử bài mẫu

• Cả lớp và GV theo dõi, feedback

- Chia sẻ cách chọn nội dung đào tạo cho phù hợp thời lượng buổi đào tạo.

 

- Giải thích được cấu trúc bài dạy lý thuyết, biết cách chuẩn bị giáo án bài dạy lý thuyết theo đúng cấu trúc.

- Biết cách chọn các nội dung đào tạo lý thuyết phù hợp với thời lượng buổi đào tạo.

 CHIỀU - Thực hành cá nhân: Cấu trúc bài dạy Lý thuyết.

- Ôn tập, giải đáp thắc mắc.

 - Mỗi học viên triển khai được 1 bài dạy theo cấu trúc bài lý thuyết trong thời gian 15 phút và được GV nhận xét, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm.
 SÁNG - Kiểm tra cuối khóa: Mỗi học viên triển khai 1 bài giảng lý thuyết/thực hành theo cấu trúc trong thời gian 15 phút. - Biết chuẩn bị và triển khai thuần thục bài giảng lý thuyết/thực hành theo đúng cấu trúc.

- Sử dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các công cụ đào tạo.

 CHIỀU- Kiểm tra cuối khóa (tiếp): Mỗi học viên triển khai 1 bài giảng lý thuyết/thực hành theo cấu trúc trong thời gian 15 phút.

- Tổng kết khóa học

 - Biết chuẩn bị và triển khai thuần thục bài giảng lý thuyết/thực hành theo đúng cấu trúc.

- Sử dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các công cụ đào tạo.

- Tổng kết, đánh giá về khoá học.

- Học viên được trao chứng nhận hoàn thành khóa họcCHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Thời lượng: 04 ngày
Số lượng học viên tối đa: 25 học viên/lớp

THỜI GIAN: SÁNG

NỘI DUNG

Công việc đào tạo:
 • Chân dung đào tạo viên
 • Tiêu chuẩn
 • Tâm lý người học
 • Các công cụ đào tạo của đào tạo viên: Ngôn ngữ, giáo án, câu hỏi, hoạt động, thiết bị hỗ trợ...
Ngôn ngữ, giáo án, câu hỏi, hoạt động, thiết bị hỗ trợ...

MỤC TIÊU

 • Giải thích được khái niệm đào tạo và vai trò của đào tạo viên.
 • Giải thích được tiêu chuẩn và biết áp dụng tiêu chuẩn trong đào tạo.
 • Hiểu được tâm lý người học.
 • Ý thức và biết áp dụng hiệu quả các công cụ của đào tạo viên.

THỜI GIAN: CHIỀU

NỘI DUNG

 • Giới thiệu về VTOS 2008.
 • Các chủ đề lựa chọn đào tạo.
 • Cấu trúc bài dạy Thực hành:
 • Giảng viên dạy bài mẫu
 • Các nhóm phân tích cấu trúc bài dạy
 • Giảng viên giải thích cấu trúc bài thực hành
 • 2 học viên từng nhóm dạy thử bài mẫu
 • Cả lớp và GV theo dõi, feedback

MỤC TIÊU

 • Xác định được các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong VTOS 2008.
 • Biết lựa chọn các chủ đề đào tạo phù hợp.
 • Giải thích được cấu trúc bài dạy thực hành, biết cách chuẩn bị giáo án bài dạy thực hành theo đúng cấu trúc.

THỜI GIAN: SÁNG

NỘI DUNG

Thực hành cá nhân: Cấu trúc bài dạy thực hành.

MỤC TIÊU

Mỗi học viên triển khai được 1 bài dạy theo cấu trúc bài thực hành trong thời gian 15 phút và được GV nhận xét, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm.

THỜI GIAN: CHIỀU

NỘI DUNG

Thực hành cá nhân: Cấu trúc bài dạy thực hành.

MỤC TIÊU

Mỗi học viên triển khai được 1 bài dạy theo cấu trúc bài thực hành trong thời gian 15 phút và được GV nhận xét, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm.

THỜI GIAN: SÁNG

NỘI DUNG

- Cấu trúc bài dạy lý thuyết:

• Giảng viên dạy bài mẫu

• Các nhóm phân tích cấu trúc bài dạy

• Giảng viên giải thích cấu trúc bài lý thuyết

• 1 học viên từng nhóm dạy thử bài mẫu

• Cả lớp và GV theo dõi, feedback

-15px- Chia sẻ cách chọn nội dung đào tạo cho phù hợp thời lượng buổi đào tạo.

MỤC TIÊU

- Giải thích được cấu trúc bài dạy lý thuyết, biết cách chuẩn bị giáo án bài dạy lý thuyết theo đúng cấu trúc.

- Biết cách chọn các nội dung đào tạo lý thuyết phù hợp với thời lượng buổi đào tạo.

THỜI GIAN: CHIỀU

NỘI DUNG

- Thực hành cá nhân: Cấu trúc bài dạy Lý thuyết.

- Ôn tập, giải đáp thắc mắc.

MỤC TIÊU

- Mỗi học viên triển khai được 1 bài dạy theo cấu trúc bài lý thuyết trong thời gian 15 phút và được GV nhận xét, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm.

THỜI GIAN: SÁNG

NỘI DUNG

- Kiểm tra cuối khóa: Mỗi học viên triển khai 1 bài giảng lý thuyết/thực hành theo cấu trúc trong thời gian 15 phút.

MỤC TIÊU

- Biết chuẩn bị và triển khai thuần thục bài giảng lý thuyết/thực hành theo đúng cấu trúc.

- Sử dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các công cụ đào tạo.

THỜI GIAN: CHIỀU

NỘI DUNG

- Kiểm tra cuối khóa (tiếp): Mỗi học viên triển khai 1 bài giảng lý thuyết/thực hành theo cấu trúc trong thời gian 15 phút.

- Tổng kết khóa học

MỤC TIÊU

- Biết chuẩn bị và triển khai thuần thục bài giảng lý thuyết/thực hành theo đúng cấu trúc.

- Sử dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các công cụ đào tạo.

- Tổng kết, đánh giá về khoá học.

- Học viên được trao chứng nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham dự

 • Quản lý, Phụ trách nhân sự, Giám sát bộ phận nhà hàng, chuỗi nhà hàng...
 • Giám đốc, Quản lý nhân sự, Trợ lý Giám đốc nhân sự...
 • Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng du lịch...

Chứng chỉ

Học viên tham gia khóa học sau khi vượt qua bài thi cuối khóa sẽ được cấp chứng nhận từ trường đại học UBIS, Geneva, Thụy Sĩ.

Thời lượng đào tạo

3 ngày + 30 phút thi/ học viên

Học phí trọn gói

15.000.000 VNĐ/ học viên

Bắt đầu ngay hôm nay!
Đồng hành cùng Học Viên là Sứ mệnh hàng đầu của Chúng tôi. Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể.