Mô tả khóa học

Khóa học mang đến kiến thức chuyên sâu cho cấp bậc giám sát nhà hàng - khách sạn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc giám sát, dẫn dắt và thúc đẩy năng lực của nhân viên.

Kết quả đạt đươc

Sau khóa học, bạn sẽ được cung cấp tất cả những kiến thức và kĩ năng thực tiễn nhất về:

 • Làm chủ các phương pháp giải quyết vấn đề và khiếu nại từ khách hàng và nội bộ
 • Truyền đạt thông tin đến khách hàng và đồng nghiệp một cách hiệu quả nhất đồng thời cải thiện các vấn đề ảnh hưởng đến giao tiếp
 • Lãnh đạo, dẫn dắt và củng cố tinh thần nhân viên
 • Hoàn thiện và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên
 • Thúc đẩy xây dựng và kết nối văn hóa doanh nghiệp

Nhóm giảng viênBà Tống Thị Nhị Hà

Giám đốc nhân sự Khách sạn New World Sài Gòn

14 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự trong lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn như Giám Đốc nhân sự Sofitel Plaza, Rex Hotel, InterContinental Asiana,...


Mô hình đào tạo

 • 4 ngày hoặc 8 buổi đào tạo trên lớp

 • Thảo luận và tương tác đa chiều với giảng viên và lớp học thông qua các công cụ tương tác trực tuyến


CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Thời lượng: 4 ngày hoặc 8 buổi
Số lượng học viên tối đa: 25 học viên/ lớp


THỜI GIAN

NỘI DUNG

MỤC TIÊU

3-4 giờ

 • Tổng quan vị trí giám sát nhà hàng - khách sạn
 • Tầm quan trọng và trách nhiệm của vị trí giám sát
 • Các chức năng và ứng dụng của vị trí quản lý
 • Ảnh hưởng của ngoại hình, thái độ, đạo đức và lòng tự trọng đối với hiệu suất công việc của bạn và nhân viên
 • Tạo lập môi trường làm việc đa dạng và thân thiện
 3-4 giờ
 • Nghệ thuật quản lý thời gian
 • Xác định và loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công việc
 • Xác định công việc ưu tiên
 • Ứng dụng công nghệ trong việc quản lý thời gian
 • Quản lý thời gian hiệu quả qua việc sử dụng nhân sự hợp lý
 • Xác định và cải thiện các khó khăn trong việc quản lý thời gian
 • Quản lý thời gian các nhóm người đa dạng

3-4 giờ

 • Tối đa hiệu suất làm việc của nhân viên

 • Kỹ năng coaching, thông tin phản hồi, tư vấn và kỷ luật
 • Đánh giá hiệu suất của nhân viên nhằm gia tăng năng suất
 • Giải quyết tình trạng thôi việc một cách hiệu quả
 • Cải thiện hiệu suất bằng môi trường làm việc đa dạng
3-4 giờ

 • Kỹ năng định hướng và đào tạo

 • Chào mừng nhân viên mới & phương pháp định hướng
 • Xác định các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhân viên
 • Đào tạo nhân viên một cách hiệu quả đối với các công việc khác nhau
 • Tổ chức cuộc họp nhân viên một cách hiệu quả
 • Đào tạo nhân viên để họ tôn trọng nhóm người đa dạng

 3-4 giờ
 • Nghệ thuật giao tiếp hiệu quả

 • Xác định và tránh các trở ngại đối với việc giao tiếp hiệu quả
 • Ngôn ngữ cơ thể trong việc nâng cao hiệu quả giao tiếp
 • Truyền đạt thông tin hiệu quả với đám đông
 • Ứng dụng kỹ năng nghe chủ động
 • Ứng dụng hợp lý phương pháp giao tiếp
 • Phương pháp giao tiếp với nhóm người nghe đa dạng

 3-4 giờ
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và xung đột

 • Xác định các vấn đề tại nơi làm việc
 • Giải quyết vấn đề với tập thể nhân sự
 • Chuẩn bị để giải quyết xung đột
 • Giải quyết gây gổ giữa nhân viên
 • Xác định và quản lý nhân viên hiệu quả hơn
 • Xác định vai trò của sự đa dạng trong việc giải quyết vấn đề và xung đột

  3-4 giờ
 • Kỹ năng tổ chức nhân sự hiệu quả
 • Các bước trong việc tuyển dụng và chọn lọc nhân sự
 • Lên kế hoạch và tiến hành phỏng vấn một cách hiệu quả
 • Vận dụng tài liệu hướng dẫn nhân viên một cách hiệu quả
 • Thiết lập và đánh giá lịch thực hiện công viên cho nhân viên
 • Lợi ích của việc tuyển dụng nhân sự đa dạng
  3-4 giờ
 •  Thúc đẩy và xây dựng nhóm
 • Mục tiêu, ứng dụng và lợi ích của việc thúc đẩy nhân sự
 • Vận dụng một cách hợp lý các chiến lược thúc đẩy nhân viên
 • Ảnh hưởng của nhóm nhân viên trong thúc đẩy nhân sự
 • Nâng cao tinh thần làm việc nhóm giữa nhân viên
 • Phương pháp trao quyền nhân viên hiệu quả
 • Củng cố môi trường làm việc đa dạng và tích cực

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Thời lượng: 4 ngày hoặc 8 buổi
Số lượng học viên tối đa: 25 học viên/ lớp

THỜI GIAN: 3-4 GIỜ

NỘI DUNG

Tổng quan vị trí giám sát nhà hàng - khách sạn

MỤC TIÊU

 • Tầm quan trọng và trách nhiệm của vị trí giám sát
 • Các chức năng và ứng dụng của vị trí quản lý
 • Ảnh hưởng của ngoại hình, thái độ, đạo đức và lòng tự trọng đối với hiệu suất công việc của bạn và nhân viên
 • Tạo lập môi trường làm việc đa dạng và thân thiện

THỜI GIAN: 3-4 GIỜ

NỘI DUNG

Nghệ thuật quản lý thời gian

MỤC TIÊU

 • Xác định và loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công việc
 • Xác định công việc ưu tiên
 • Ứng dụng công nghệ trong việc quản lý thời gian
 • Quản lý thời gian hiệu quả qua việc sử dụng nhân sự hợp lý
 • Xác định và cải thiện các khó khăn trong việc quản lý thời gian
 • Quản lý thời gian các nhóm người đa dạng

THỜI GIAN: 3-4 GIỜ

NỘI DUNG

Tối đa hiệu suất làm việc của nhân viên

MỤC TIÊU

 • Kỹ năng coaching, thông tin phản hồi, tư vấn và kỷ luật
 • Đánh giá hiệu suất của nhân viên nhằm gia tăng năng suất
 • Giải quyết tình trạng thôi việc một cách hiệu quả
 • Cải thiện hiệu suất bằng môi trường làm việc đa dạng

THỜI GIAN: 3-4 GIỜ

NỘI DUNG

Kỹ năng định hướng và đào tạo

MỤC TIÊU

 • Chào mừng nhân viên mới & phương pháp định hướng
 • Xác định các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhân viên
 • Đào tạo nhân viên một cách hiệu quả đối với các công việc khác nhau
 • Tổ chức cuộc họp nhân viên một cách hiệu quả
 • Đào tạo nhân viên để họ tôn trọng nhóm người đa dạng

THỜI GIAN: 3-4 GIỜ

NỘI DUNG

Nghệ thuật giao tiếp hiệu quả
MỤC TIÊU

 • Xác định và tránh các trở ngại đối với việc giao tiếp hiệu quả
 • Ngôn ngữ cơ thể trong việc nâng cao hiệu quả giao tiếp
 • Truyền đạt thông tin hiệu quả với đám đông
 • Ứng dụng kỹ năng nghe chủ động
 • Ứng dụng hợp lý phương pháp giao tiếp
 • Phương pháp giao tiếp với nhóm người nghe đa dạng

THỜI GIAN: 3-4 GIỜ

NỘI DUNG

Kỹ năng giải quyết vấn đề và gây gổ

MỤC TIÊU

 • Xác định các vấn đề tại nơi làm việc
 • Giải quyết vấn đề với tập thể nhân sự
 • Chuẩn bị để giải quyết xung đột
 • Giải quyết gây gổ giữa nhân viên
 • Xác định và quản lý nhân viên hiệu quả hơn
 • Xác định vai trò của sự đa dạng trong việc giải quyết vấn đề và xung đột

THỜI GIAN: 3-4 GIỜ

NỘI DUNG

Kỹ năng tổ chức nhân sự hiệu quả

MỤC TIÊU

 • Các bước trong việc tuyển dụng và chọn lọc nhân sự
 • Lên kế hoạch và tiến hành phỏng vấn một cách hiệu quả
 • Vận dụng tài liệu hướng dẫn nhân viên một cách hiệu quả
 • Thiết lập và đánh giá lịch thực hiện công viên cho nhân viên
 • Lợi ích của việc tuyển dụng nhân sự đa dạng

THỜI GIAN: 3-4 GIỜ

NỘI DUNG

Thúc đẩy và xây dựng nhóm

MỤC TIÊU

 • Mục tiêu, ứng dụng và lợi ích của việc thúc đẩy nhân sự
 • Vận dụng một cách hợp lý các chiến lược thúc đẩy nhân viên
 • Ảnh hưởng của nhóm nhân viên trong thúc đẩy nhân sự
 • Nâng cao tinh thần làm việc nhóm giữa nhân viên
 • Phương pháp trao quyền nhân viên hiệu quả
 • Củng cố môi trường làm việc đa dạng và tích cực

Học viên tham dự

 • Quản lý, trưởng bộ phận, giám sát bộ phận Nhà hàng, Khách sạn
 • Quản lý, trợ lý bộ phận nhân sự, đào tạo
 • Giảng viên các trường, trung tâm đào tạo ngành Nhà hàng, Khách sạn

Chứng chỉ

Học viên sau khi hoàn thanh các chủ đề trong khóa học sẽ được cấp chứng nhận từ trường đại học UBIS, Geneva, Thụy Sĩ.

Thời lượng đào tạo

Khóa học bao gồm 8 chủ đề chia thành 8 buổi học với thời lượng 3-4 giờ mỗi buổi.

Học phí trọn gói

15.000.000 VNĐ/ học viên
Bắt đầu ngay hôm nay!
Đồng hành cùng Học Viên là Sứ mệnh hàng đầu của Chúng tôi. Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể.