Partner Resource Center

Chào mừng đối tác đến với nguồn dữ liệu của HTA! Chúng tôi muốn tạo ra một nơi mà quý vị có thể tìm kiếm những thông tin và công cụ cần thiết cho việc thiết kế cũng như truyền thông của cả đôi bên.


Welcome to HTA’s Resource Center! We have developed a media library for your research, design, and even inspiration. We sincerely hope you find this Resource Center informative and useful for our partnership programs. We appreciate your feedback and look forward to being your strategic partner for many years to come.

Thông tin chương trình:

REACH:

RAV:

Fact sheets (Flyers):

REACH:

RAV:

Brochure chương trình:

REACH:

RAV:

Bản thuyết trình:

REACH:

RAV:

Infographics dạng video:

REACH:

RAV:

Presentation:

REACH:

RAV:

Khung thuyết trình mẫu:

REACH:

RAV:

HTA:

Presentation Template:

REACH:

RAV:

HTA:

Hospitality & Tourism Academy (HTA) là một tổ chức chuyên nghiệp với chuyên môn về mảng giáo dục và đào tạo cho ngành Nhà Hàng - Khách sạn và Du lịch. Với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho mảng Ẩm thực, Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn, chúng tôi TẠO RA một hệ thống E-Learning mang tính tương tác đa chiều, nơi mà tất cả học viên có cơ hội TIẾP THU các chương trình học thuật và đào tạo, PHÁT TRIỂN định hướng nghề nghiệp, CẢI THIỆN các kỹ năng và kiến thức và THÚC ĐẨY con đường sự nghiệp.


Hospitality & Tourism Academy (HTA) is a professional institution featuring excellences in Hospitality and Tourism education and training. Through parallel development of both micro-scale and macro-scale projects, HTA is aiming to elevate online education & training platform for hospitality industry.

Become a strategic partner of HTA today

*
*
*
*
 
Sửa lần cuối: Thứ tư, 14 Tháng mười một 2018, 4:10 PM