The LOTUS - Đánh giá và xếp hạng Nhà hàngThe Lotus là chương trình đánh giá xếp hạng nhà hàng chuyên nghiệp được phối hợp thực hiện bởi Mạng lưới Nhà hàng Khách Sạn Việt Nam (VHN) và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) với sự hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước như UITM, UBIS, v.v… Chương trình sử dụng hình ảnh “bông sen” để đánh giá chất lượng và dịch vụ các nhà hàng và cơ sở ăn uống.

The Lotus là chương trình đánh giá xếp hạng nhà hàng chuyên nghiệp thông qua Mạng lưới chuyên gia và Hệ thống tiêu chuẩn MGP/ MSPA (đánh giá bởi RAV Auditing theo quy trình Mystery Guest) nhằm mục tiêu chuẩn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn bộ hệ thống ẩm thực, nhà hàng của Việt Nam.


Mục tiêu của The Lotus

The Lotus nhắm đến mục tiêu xây dựng một nền Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc Việt, thúc đẩy toàn bộ hệ thống ẩm thực Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành điểm đến Du lịch ẩm thực hàng đầu khu vực trong 5 năm.

Sửa lần cuối: Thứ sáu, 26 Tháng mười 2018, 1:57 PM