Hội thảo 3: Quản lý Doanh thu để tối đa hóa lợi nhuận trong ngành Ẩm thực

15/11/2018

Với mong muốn đóng góp cho ngành Du lịch Ẩm thực nước nhà phát triển bền vững, Sáng Kiến Hiệp Hội Nhà Hàng Việt Nam (RAV) tổ chức buổi hội thảo “Quản lý doanh thu để tối đa hoá lợi nhuận trong ngành ẩm thực” nhằm xây dựng cầu nối gắn kết các doanh nghiệp ẩm thực trong nước thành một cộng đồng vững mạnh và đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển các sản phẩm ẩm thực truyền thống, mang đậm bản sắc tinh hoa văn hoá dân tộc. ...