Các Khóa Học Hiện Có

  Course Image F&B Training số 1 - Định hướng và Chuẩn bị làm việc

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 1 sẽ giúp cho học viên nắm được những kiến thức về bộ phận, trang phục, vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, tác phong, trang thiết bị trong nhà hàng phải được chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng phục vụ thực khách 

  Course Image F&B Training số 2 - Chuẩn bị nhà hàng (mise en place)

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 2 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc chuẩn bị nhà hàng trước khi phục vụ phải được chuẩn bị theo tiêu chuẩn để hoàn toàn chủ động đón thực khách

  Course Image F&B Training số 3 - Chăm sóc khách hàng

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 3 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc chăm sóc khách hàng phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 4 - Tiếp nhận yêu cầu

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 4 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc Nhận và chuyển yêu cầu gọi món; Điều chỉnh bộ đồ ăn; Nhận yêu cầu phục vụ tại phòng phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 5 - Phục vụ bữa ăn

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 5 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc Phục vụ từng loại món ăn và từng kiểu ăn; Kết hợp phục vụ bằng thìa dĩa và phục vụ theo đĩa; Phục vụ tại phòng phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 6 - Thu dọn bữa ăn

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 6 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc thu dọn bữa ăn phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 7 - Phục vụ bàn nói chung

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 7 sẽ giúp cho học viên nắm được những kiến thức phục vụ bàn nói chung phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 8 - Xử lý thanh toán

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 8 sẽ giúp cho học viên nắm được những kiến thức và kỹ năng phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 9 - Các công việc trong quầy đồ uống

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 9 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc trong quầy đồ uống phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 10 - Phục vụ hội nghị và tiệc

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 10 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc phục vụ hội nghị và tiệc phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm việc phục vụ khách hàng tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 11 - An toàn và an ninh

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 11 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc an toàn và an ninh phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn để bảo đảm an toàn về mội trường phục vụ cũng như trách nhiệm của một phục vụ đối với khách hàng ở mức tốt nhất 

  Course Image F&B Training số 12 - Kết thúc ca làm việc

  Khóa đào tạo bộ phận Nhà hàng và Quầy uống số 12 sẽ giúp cho học viên nắm được những công việc một phục vụ phải hoàn thành trước khi kết thúc ca làm việc theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ bạn cung cấp cũng như công việc chuẩn bị cho ca làm việc tới cũng được hoàn thành

  Course Image Basic Hotel Revenue Management

  It’s time to uncover the mystery of hotel revenue management. We would like to popularize revenue management knowledge to hospitality community. Currently, only 4-5 stars international hotel chains are applying revenue management in their business. Most of independent hotels & resorts still don't know much about it. The course is developed by Thuan Dao who has 15+ years’ experience in Hotel Revenue Management, Reservations and Sales. Hoteliers read a lot of materials, articles and documents about hotel revenue management on the internet. However, many of them give feedbacks that they don't know how to apply it into the practice even though they understand the whole concept of revenue management. Therefore, besides giving you hotel revenue management knowledge, this course will also guide you in details how to apply it into the practice of hotel business. This is a big difference that we want to bring into this course. It's based on real experience of the expert and best practices in the industry, not just in theory. 

  Course Image Professional Reservation Sales Agent

  Many hoteliers are not aware that Reservations Agents are salespersons. They just simply think Reservations Agents doing an order taker’s job. After learning this course, you will be surprised to know that Reservations team could be a productive sales force for your hotel if they are well trained to sell on the phone. I was a reservations manager for international five stars hotel in a long time and I was trained well to train my reservations team to become professional reservations sales agents. So, I want to share these knowledge, skills and techniques to those who are working in Reservations Department or those ones are in charge of Reservations Department in the hotel. You will know exactly in detail how to train your reservation team to be professional Reservations Sales Agents. This course shall be used for the on job training in Hotel Reservations Department.


  Course Image REACH Professional Program

  Khóa học về đào tạo bộ phận Food & Beverage - Ẩm thực và Quầy uống - trong ngành Nhà hàng - Khách sạn sẽ cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức lẫn kỹ năng ở cả mức độ tổng quan và chuyên sâu về vai trò của bộ phận trong một môi trường tiêu chuẩn quốc tế.

  Course Image Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Nghiệp Nhà Hàng - Khách Sạn

  Khóa học mang đến kiến thức chuyên sâu cho cấp bậc giám sát nhà hàng - khách sạn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc giám sát, dẫn dắt và thúc đẩy năng lực của nhân viên.

  Course Image Nghệ Thuật Giao Tiếp Hiệu Quả

  Khoá học giúp các học viên truyền đạt thông tin đến khách hàng và đồng nghiệp một cách hiệu quả nhất đồng thời cải thiện các vấn đề ảnh hưởng đến giao tiếp.

  Course Image Train the Trainer

  Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan và chuyên sâu về công việc và công cụ sử dụng trong đào tạo; giúp học viên nắm cấu trúc và biết cách chuẩn bị giáo án, triển khai thuần thục bài giảng lý thuyết/ thực hành theo đúng cấu trúc.

  Course Image Chất Lượng Dịch Vụ Vàng

  Chương trình học giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng, đưa ra các chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả nhất.

  Course Image Đạo tạo Nghiệp vụ Nhà hàng START

  Khóa học START mang đến cho người học những kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ nhà hàng. Các kiến thức kinh điển cùng với các xu thế hiện đại của nghiệp vụ nhà hàng sẽ được cung cấp cho người học với thời lượng phù hợp, tối ưu giữa lý thuyết và thực hành.

  Course Image Đạo tạo Nghiệp vụ Nhà hàng FLY

  Khóa học FLY được thiết kế cho các học viên đã có kỹ năng cơ bản của nghiệp vụ nhà hàng. Khóa học mang đến cho người học những kiến thức toàn diện về công nghệ phục vụ trong nhà hàng từ các chủ đề về đồ uống đến phục vụ tiệc, sự kiện. Học viên được tiếp cận với các kiến thức sống động, hiện đại cùng lúc với việc hoàn thiện các kỹ năng thiết thực đáp ứng đòi hỏi của công việc từ nhà tuyển dụng.